آرشيو برچسب: علی اعطا
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
نگرانی از کاهش درآمدهای شهر تهران

نگرانی از کاهش درآمدهای شهر تهران

281 برج در معابر کمتر از 12 متر

ورود کمیسیون نظارت به بررسی توزیع بن های  شهروند بین اعضای شورای شهر تهران

ورود کمیسیون نظارت به بررسی توزیع بن های شهروند بین اعضای شورای شهر تهران

کمیسیون‌های شورای شهر تهران فعال هستند

کمیسیون‌های شورای شهر تهران فعال هستند

واکنش سخنگوی شورا به حواشی تعطیلی یک هفته‌ای

واکنش سخنگوی شورا به حواشی تعطیلی یک هفته‌ای

بازخوانی یک کارنامه

بازخوانی یک کارنامه

تایید حکم «نجفی» در حال طی مراحل قانونیست/ تمام جلسات شورای شهر علنی است

تایید حکم «نجفی» در حال طی مراحل قانونیست/ تمام جلسات شورای شهر علنی است

استفاده از ظرفيت هاي بافت تاریخی تهران به منابع درآمدی شهر

استفاده از ظرفيت هاي بافت تاریخی تهران به منابع درآمدی شهر