آرشيو برچسب: نمای شهری
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
۱۲
خودنمایی فرهنگ افغانستان در استرالیا

خودنمایی فرهنگ افغانستان در استرالیا

طرح پيله کرم ابريشم در نمای خارجی پارک عروسکی

طرح پيله کرم ابريشم در نمای خارجی پارک عروسکی

قالب‌های سبز گردشی در نما شهر پالماس برزيل

قالب‌های سبز گردشی در نما شهر پالماس برزيل

موزه کندوی عسل در هلند

موزه کندوی عسل در هلند

شهر سبزی که زندگی ماشینی را حذف می‌کند

شهر سبزی که زندگی ماشینی را حذف می‌کند

طرحی برای دسترسی به یک منطقه تاریخی

طرحی برای دسترسی به یک منطقه تاریخی

ساختمانی که در برابر تغييرات آب‌وهوا واکنش نشان می‌دهد

ساختمانی که در برابر تغييرات آب‌وهوا واکنش نشان می‌دهد

برج صدفی، موثر در تهویه داخلی ساختمان

برج صدفی، موثر در تهویه داخلی ساختمان

اجرا طرح طبقات معلق در ساختمان مکعبی

اجرا طرح طبقات معلق در ساختمان مکعبی

۱۲