مترو سواری محمدعلی نجفی، شهردار تهران بمناسبت روز جهانی بدون خودرو
حضور شهردار و  اعضای شورای شهر تهران در متروی تهران در روز جهانی بدون خودرو
{GET_BLOCK_SECTION_VIDEO_POPULAR}
{GET_BLOCK_SECTION_VIDEO_COMMENT}