قطار شناور مغناطیسی چینی با سرعت ۴ هزار کیلومتر بر ساعت
چین تصمیم دارد یک قطار سریع‌السیر پرنده بسازد که با سرعت ۴ هزار کیلومتر بر ساعت حرکت و از ۶۰ کشور در آسیا، خاورمیانه، اروپا و آفریقا می‌گذرد. این وسیله نقلیه عمومی در فضای خلا یک لوله و با کمک پدیده «شناور شدن مغناطیسی» حرت می‌کند. سرعت مورد نظر چینی‌ها در حقیقت ۴ برابر پروازهای تجاری و ۳ برابر سرعت صوت است.
{GET_BLOCK_SECTION_VIDEO_POPULAR}
{GET_BLOCK_SECTION_VIDEO_COMMENT}