زمین خواران در مشهد جولان می‌دهند
حاشیه شمالی مشهد که همواره منطقه کارگرنشین، روستایی و دلبسته نظام و انقلاب بود، در سالهای اخیر محل دست‌اندازی گونه‌های جدیدی از زمین‌خواری و رانت‌خواری شده که با درگیر کردن منافع ساکنان محلی و در عمل گروگان گیری اجتماعی، امتیازاتی را از حاکمیت گرفته و از اختلاف قیمت این امتیازات سود می‌برد. این اتفاق از طریق قطعه بندی زمین‌های زراعی و گاه اوقافی، و پیش فروش آن‌ها به تعداد زیادی از افراد صورت می‌پذیرد تا دستگاه‌های مدیریتی و قضایی نتوانند با برگرداندن زمین به شرایط قبل و یا اعمال جریمه‌های مالی با این همه طلبکار مدعی بی‌اطلاع روبرو شوند. این ویدیو را حتما تماشا کنید. یک کار تحقیقی و ارزشمند از سعید شعرباف از عدالتخواهان مشهدی است.