به نام جمارانی‌ها، به کام بساز بفروش‌ها با حمایت دولت
محمد سالاری؛رییس کمیسیون شهرسازی و معماری: "دولت در حالی در تلاش برای لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران به نفع اهالی این منطقه است که اصل حذف محدودیت ارتفاعی یک رانت جدی برای کسانی که اهالی واقعی جماران نیستند ایجاد می‌کند" در این گزارش تلاش دولت برای تغییر درصورتجلسه شورای عالی شهرسازی برای حذف محدودیت ارتفاعی جماران را ببینید.