یک روحانی به یکباره صاحب ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی شد!
ببینیم چگونه ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی با نام وقف به «حجت الاسلام حسینعلی خادمی» واگذار شد؛ تا اتفاقی عجیب در تاریخ منابع طبیعی ایران را رقم بزند!