وقتی پایتخت صاحب برق شد
اولین کارخانه برق ۸۲ سال پیش در میدان ژاله تهران راه‌اندازی شد. در این مستند کوتاه روایت ورود برق به ایران و راه‌اندازی نیروگاه‌های برق را ببینید.