بی‌تدبیری دولت؛ مردم سردرگم میان سلامت و معیشت
در این گزارش کوتاه ببینید که چگونه دولت بدون تدبیر و ارایه راهکار مناسب برای مقابله با شیوع کرونا، مردم را سرگردان بین سلامت و معیشت‌شان کرده‌ است.
{GET_BLOCK_SECTION_VIDEO_POPULAR}
{GET_BLOCK_SECTION_VIDEO_COMMENT}