جهان نما در مسیر زیارت
روستای ییلاقی جهان نما در گلستان که در حاشیه منطقه حفاظت شده و ثبت جهانی قرار دارد با برق رسانی در خطر ویلاسازی و انواع تعرض ها قرار می گیرد. عده ای با هدف بالا بردن قیمت زمین ها می خواهند به این روستای ییلاقی برق رسانی کنند. اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان با نصب تیر چراغ برق مخالف است. اما فشار به برخی مدیران منطقه برای برق‌کشی ادامه دارد.