تهران در راه دهلی شدن
منشا آلودگی هوا مرگ‌بار دهلی‌ چیست؟ دهلی آلوده‌ترین پایتخت جهان نام گرفته است. حجم آلودگی به حدی بالاست که باعث تصادف زنجیره‌ای در بزرگراه می‌شود. تهران این روزها چندان با شرایط دهلی فاصله ندارد، شاخص آلودگی هوا در پایتخت بین 201 تا 300 برآورد شده و این یعنی بحران و زنگ خطر جدی که تمامی شهروندان را تهدید می‌کند. ترجمه این مستند را در اسکان نیوز ببینید.
{GET_BLOCK_SECTION_VIDEO_POPULAR}
{GET_BLOCK_SECTION_VIDEO_COMMENT}