ساخت پلاسکو جدید بدون پارکینگ و پروانه ساختمانی
ساخت ساختمان جدید پلاسکو با سرعت در حال انجام است. در حالی که هنوز پروانه ساختمانی پلاسکو صادر نشده و مکان مشخصی برای پارکینگ‌های این ساختمان تجاری ۲۰ طبقه مشخص نشده است.
{GET_BLOCK_SECTION_VIDEO_POPULAR}
{GET_BLOCK_SECTION_VIDEO_COMMENT}