کشف تدریجی املاک واگذار شده شهرداری/  ۳۸۰۰ واحد از املاک شهرداری در اختیار دیگران
#املاک_واگذارشده شهرداری به نهادها، موسسات وخیریه‌ها و افراد حقیقی و حقوقی موضوع پرچالشی است که از روزهای ابتدایی شورای پنجم پیگیری شد. آمار املاکی که پس گرفته می‌شود به کندی پیش می رود تا آنجا که برخی از اعضای شورای شهر معتقدند شهرداری در #بازپس‌گیری این املاک ملاحظاتی را در نظر می گیرد. قرار بود لیست این املاک در سامانه شفافیت منتشر شود که این وعده نیز تاکنون محقق نشده است.
{GET_BLOCK_SECTION_VIDEO_POPULAR}
{GET_BLOCK_SECTION_VIDEO_COMMENT}