نابودی دشت گرچال با مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری
دشت گرچال سال‌ها یک مرتع طبیعی بوده اما اجرای پروژه‌های آبخیزداری منجر به برهم زدن سامانه طبیعی کوهستان شده است. نتیجه این دست‌اندازی‌ها ایجاد مسیرهایی است که منجر به تغییر کاربری اراضی، ویلاسازی‌ و زمین‌خواری خواهد شد. مجوز اجرای این پروژه را «سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری» صادر کرده که خود متولی حفظ طبیعت است.
{GET_BLOCK_SECTION_VIDEO_POPULAR}
{GET_BLOCK_SECTION_VIDEO_COMMENT}