ورود دوباره مدیران شهری به پروژه‌ ملی مصلی تهران
پس از تلاش ناموفق برای حضور در پروژه نیمه تمام مصلی تهران از سوی محمد باقر قالیباف، رییس شورای شهر تهران به همراه برخی از اعضای شورا از این پروژه ملی بازدید کرد. به نظر تکالیفی برای شهرداری تهران در این پروژه در نظر گرفته شده است. ساخت مصلی تهران ۳۰ سال پیش آغاز شد و با وجود این که بارها وعده تکمیل آن داده شده اما همچنان بخش‌هایی از آن نیمه تمام است. کمبود بودجه مهم‌ترین چالش عنوان شده از سوی مسئولان این پروژه برای تاخیرها است با وجود چالش‌های مالی شهرداری باید دید مدیریت شهری آیا می‌تواند نقش همراهانه نه مداخاله‌گرانه خود را ایفا کند؟
{GET_BLOCK_SECTION_VIDEO_POPULAR}
{GET_BLOCK_SECTION_VIDEO_COMMENT}