آرشيو اخبار
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
فرونشست منزل، اشیای سفالی دوره سلجوقی را نمایان کرد

فرونشست منزل، اشیای سفالی دوره سلجوقی را نمایان کرد

حاشیه‌نشینی، سوغات مهاجرپذیری است

حاشیه‌نشینی، سوغات مهاجرپذیری است

آغاز مرمت حمام تاریخی سیاهورد

آغاز مرمت حمام تاریخی سیاهورد

وجود بیش از ۱۱۰۰ هکتار بافت ناکارآمد شهری در استان زنجان

وجود بیش از ۱۱۰۰ هکتار بافت ناکارآمد شهری در استان زنجان

وجود ۲۰ هزار قطعه زمین ساخته نشده در حریم خدماتی شهر زنجان

وجود ۲۰ هزار قطعه زمین ساخته نشده در حریم خدماتی شهر زنجان

تلاش برای افزایش ظرفیت اقامت در خانه‌های بوم‌گردی زنجان

تلاش برای افزایش ظرفیت اقامت در خانه‌های بوم‌گردی زنجان

كشف 5 ظرف سفالی متعلق به عصر آهن در طارم

كشف 5 ظرف سفالی متعلق به عصر آهن در طارم

رشد قابل توجه گردشگران داخلی و خارجی به استان زنجان

رشد قابل توجه گردشگران داخلی و خارجی به استان زنجان

مرمت بازار زنجان برای ثبت جهانی در چارچوب قوانین یونسکو انجام شود

مرمت بازار زنجان برای ثبت جهانی در چارچوب قوانین یونسکو انجام شود