آرشيو برچسب: گزارشگران فساد
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
سلسله نشست های تخصصی با موضوع حمایت از گزارشگران فساد

سلسله نشست های تخصصی با موضوع حمایت از گزارشگران فساد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور: نام گزارشگران فساد هرگز فاش نخواهد شد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور: نام گزارشگران فساد هرگز فاش نخواهد شد