آرشيو برچسب: چهارباغ اصفهان
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
حکم دیوان عدالت اداری و خطر خروج خانه تاریخی در اصفهان از فهرست آثار ملی

حکم دیوان عدالت اداری و خطر خروج خانه تاریخی در اصفهان از فهرست آثار ملی

کاوش‌های باستان‌شناسی در اصفهان زیر تیغ بی‌تفاوتی

کاوش‌های باستان‌شناسی در اصفهان زیر تیغ بی‌تفاوتی

۳۰ میلیارد تومان برای احیا محل استقرار عارف قزینی، آرتور اپهام پوپ و صادق هدایت/ مرمت و احیا هتل جهان در گرو امکان ارسال مصالح

۳۰ میلیارد تومان برای احیا محل استقرار عارف قزینی، آرتور اپهام پوپ و صادق هدایت/ مرمت و احیا هتل جهان در گرو امکان ارسال مصالح

شورای فنی استان صلاحیت تصمیم‌گیری برای آثار ملی ندارد / عدم تصمیم‌گیری برای آثار ملی در سطح استانی

شورای فنی استان صلاحیت تصمیم‌گیری برای آثار ملی ندارد / عدم تصمیم‌گیری برای آثار ملی در سطح استانی

کاش به چهارباغ اصفهان وفادار باشیم

کاش به چهارباغ اصفهان وفادار باشیم

شائبه کشف یکی از هفت حوض شاه عباسی در چهارباغ / واکنش میراث فرهنگی اصفهان

شائبه کشف یکی از هفت حوض شاه عباسی در چهارباغ / واکنش میراث فرهنگی اصفهان

هویت گم شده، زیر طاق سبز چنار

هویت گم شده، زیر طاق سبز چنار

چهارباغ با آمدن مترو پیاده‌راه می‌شود

چهارباغ با آمدن مترو پیاده‌راه می‌شود