آرشيو برچسب: چغاگاوانه
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
درخواست پژوهشکده باستان‌شناسی برای چغاگاوانه

درخواست پژوهشکده باستان‌شناسی برای چغاگاوانه

حضور کارشناسان میراث در کرمانشاه برای توجیه مدیران شهری

حضور کارشناسان میراث در کرمانشاه برای توجیه مدیران شهری

دادستانی حکم نهایی حفاظت از تپه باستانی را صادر کند/پیگیر قضایی وزارت میراث در انتظار مدیران شهری اسلام‌آباد غرب  <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

دادستانی حکم نهایی حفاظت از تپه باستانی را صادر کند/پیگیر قضایی وزارت میراث در انتظار مدیران شهری اسلام‌آباد غرب

دشنه طرحی نوین بر پیکر حریم محوطه باستانی «چغاگاوانه»

دشنه طرحی نوین بر پیکر حریم محوطه باستانی «چغاگاوانه»