آرشيو برچسب: وزیر میراث‌ فرهنگی
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
نقشه محدوده عرصه و حریم ۶ اثر به استاندار تهران ابلاغ  شد

نقشه محدوده عرصه و حریم ۶ اثر به استاندار تهران ابلاغ شد

چهاردهه حبس زندانی ۴۰۰ ساله پایان  یافت

چهاردهه حبس زندانی ۴۰۰ ساله پایان یافت

ثبت ۱۱ اثر فرهنگی‌تاریخی استان خوزستان

ثبت ۱۱ اثر فرهنگی‌تاریخی استان خوزستان

مراتب ثبت ۲ اثر فرهنگی‌تاریخی به استاندار سمنان ابلاغ شد

مراتب ثبت ۲ اثر فرهنگی‌تاریخی به استاندار سمنان ابلاغ شد

بیش از ۲۰۰ اثر از موزه معدن‌کاوی بوخوم آلمان در موزه ملی نمایش داده می‌شود

بیش از ۲۰۰ اثر از موزه معدن‌کاوی بوخوم آلمان در موزه ملی نمایش داده می‌شود

بازگشت ۴۹ قطعه آجر لعاب‌دار ۲۸۰۰ساله از سوئیس به ایران

بازگشت ۴۹ قطعه آجر لعاب‌دار ۲۸۰۰ساله از سوئیس به ایران