آرشيو برچسب: وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
روسای سازمان «م.ص.گ»برای حیاط خلوت‌ها چه کردند؟

روسای سازمان «م.ص.گ»برای حیاط خلوت‌ها چه کردند؟

با رفتن قانون وزارتخانه میراث فرهنگی به شورای حل اختلاف قوا در مجلس را ببندید

با رفتن قانون وزارتخانه میراث فرهنگی به شورای حل اختلاف قوا در مجلس را ببندید

شورای حل اختلاف قوا برای وزارتخانه شدن میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موضوعیت ندارد

شورای حل اختلاف قوا برای وزارتخانه شدن میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موضوعیت ندارد

قانون تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی منافاتی با برنامه ششم توسعه ندارد

قانون تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی منافاتی با برنامه ششم توسعه ندارد

دولت به جای فرصت سوزی با مطالعه و برنامه وزیر انتخابی را معرفی کند

دولت به جای فرصت سوزی با مطالعه و برنامه وزیر انتخابی را معرفی کند

ابلاغ قانون  تشکیل وزارت میراث فرهنگی فصل‌الخطاب است

ابلاغ قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی فصل‌الخطاب است

وزراتخانه شدن یعنی تمکین از قانون /معاون پارلمانی دولت رفتن به شورای حل اختلاف را رد کرده است

وزراتخانه شدن یعنی تمکین از قانون /معاون پارلمانی دولت رفتن به شورای حل اختلاف را رد کرده است

مخالفت و مقاومت دولت روحانی در مقابل قانون بعید است

مخالفت و مقاومت دولت روحانی در مقابل قانون بعید است

بردن قانون تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی به شورای حل اختلاف قوا بدعت است

بردن قانون تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی به شورای حل اختلاف قوا بدعت است

باید عوارض ناشی وزارتخانه شدن میراث فرهنگی را در نظر داشت/حوزه فرهنگ حوزه جسارت است

باید عوارض ناشی وزارتخانه شدن میراث فرهنگی را در نظر داشت/حوزه فرهنگ حوزه جسارت است

وزارتخانه شدن سازمان میراث فرهنگی؛ تلنگری به روزمرگی و بی‌توجهی

وزارتخانه شدن سازمان میراث فرهنگی؛ تلنگری به روزمرگی و بی‌توجهی

امیری: قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی هنوز به دولت ابلاغ نشده است

امیری: قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی هنوز به دولت ابلاغ نشده است

طرح تشکیل وزارت میراث‌ف رهنگی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

طرح تشکیل وزارت میراث‌ف رهنگی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

سرنوشت چهره‌های دولتی در میراث فرهنگی

سرنوشت چهره‌های دولتی در میراث فرهنگی

وزارت میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری از تایید و تصویب تا تاسیس و تکوین

وزارت میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری از تایید و تصویب تا تاسیس و تکوین

قانونی که بی زمان تصویب شد

قانونی که بی زمان تصویب شد

چرا شورای نگهبان با وزارتخانه‌ شدن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موافقت کرد؟

چرا شورای نگهبان با وزارتخانه‌ شدن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موافقت کرد؟

مجمع تشکل‌های ملی گردشگری تقبل هزینه‌های جزئی وزارتخانه شدن را به شورای نگهبان اعلام کرده بود

مجمع تشکل‌های ملی گردشگری تقبل هزینه‌های جزئی وزارتخانه شدن را به شورای نگهبان اعلام کرده بود

تبریک وزارتخانه شدن از سوی مجمع هماهنگی تشکل‌های گردشگری کشور

تبریک وزارتخانه شدن از سوی مجمع هماهنگی تشکل‌های گردشگری کشور

واکنش عجیب مسوولان سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه شدن/هنوز «میراث آریا» خبر وزارتخانه شدن را منتشر نکرده است

واکنش عجیب مسوولان سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه شدن/هنوز «میراث آریا» خبر وزارتخانه شدن را منتشر نکرده است