آرشيو برچسب: هنر
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
ناصرالدین شاه قاجار؛ حکمرانی که گوشه چشمی به هنر داشت!

ناصرالدین شاه قاجار؛ حکمرانی که گوشه چشمی به هنر داشت!

دوران نقاش بودن تمام شده

دوران نقاش بودن تمام شده

هنر در بودجه مهجور مانده است

هنر در بودجه مهجور مانده است

مشکل مرموز کنسرت‌های موسیقی

مشکل مرموز کنسرت‌های موسیقی

کتاب‌خوانی با مصائبِ نامرئی!

کتاب‌خوانی با مصائبِ نامرئی!