آرشيو برچسب: هتل جهان
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
گرفتاری عجیب اولین هتل اصفهان/ مالک اجازه ورود مصالح مرمت را ندارد

گرفتاری عجیب اولین هتل اصفهان/ مالک اجازه ورود مصالح مرمت را ندارد

۳۰ میلیارد تومان برای احیا محل استقرار عارف قزینی، آرتور اپهام پوپ و صادق هدایت/ مرمت و احیا هتل جهان در گرو امکان ارسال مصالح

۳۰ میلیارد تومان برای احیا محل استقرار عارف قزینی، آرتور اپهام پوپ و صادق هدایت/ مرمت و احیا هتل جهان در گرو امکان ارسال مصالح

فاز اجرایی مرمت هتل جهان آغاز شد

فاز اجرایی مرمت هتل جهان آغاز شد