آرشيو برچسب: نقاشی
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
رمزگشایی از شاهکار داوینچی/ مونالیزا لطفا لبخند بزن!

رمزگشایی از شاهکار داوینچی/ مونالیزا لطفا لبخند بزن!

مراقب کاغذهای دیواری باشید

مراقب کاغذهای دیواری باشید

ناصرالدین شاه قاجار؛ حکمرانی که گوشه چشمی به هنر داشت!

ناصرالدین شاه قاجار؛ حکمرانی که گوشه چشمی به هنر داشت!

خوان میرو،  شکارچی کاتالان

خوان میرو، شکارچی کاتالان

دوران نقاش بودن تمام شده

دوران نقاش بودن تمام شده