آرشيو برچسب: میراث فرهنگی ترکیه
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
۱۲
شهر 2 هزار و 300 ساله ترکیه احیا می‌شود

شهر 2 هزار و 300 ساله ترکیه احیا می‌شود

چگونگی تکامل بنا تاریخی ایاصوفیه در طول تاریخ

چگونگی تکامل بنا تاریخی ایاصوفیه در طول تاریخ

مجموعه‌ای از مجسمه‌های تاریخی در ترکیه کشف شد

مجموعه‌ای از مجسمه‌های تاریخی در ترکیه کشف شد

کوزه‌ای پر از سکه‌های تاریخی نادر در ترکیه کشف شد

کوزه‌ای پر از سکه‌های تاریخی نادر در ترکیه کشف شد

ایاصوفیه؛ کاوش غنی سنگ‌های تاریخی استانبول

ایاصوفیه؛ کاوش غنی سنگ‌های تاریخی استانبول

کلیسا باستانی که زیرِ دریاچه ایزنیک مخفی شده است

کلیسا باستانی که زیرِ دریاچه ایزنیک مخفی شده است

مُهر باستانی مصری در شهر تاریخی ترکیه کشف شد

مُهر باستانی مصری در شهر تاریخی ترکیه کشف شد

معبد ۲۵۰۰ساله در ترکیه کشف شد

معبد ۲۵۰۰ساله در ترکیه کشف شد

کشف یک کلیسا قرن ششمی در باغ کارگر ترکی

کشف یک کلیسا قرن ششمی در باغ کارگر ترکی

کتیبه‌ و بقایای معبد باستانی در ترکیه کشف شد

کتیبه‌ و بقایای معبد باستانی در ترکیه کشف شد

یک تابوت نادر در ترکیه کشف شد

یک تابوت نادر در ترکیه کشف شد

«سه زیبایی» میراثی که بیشترین گردشگران ترکیه را جذب می‌کند

«سه زیبایی» میراثی که بیشترین گردشگران ترکیه را جذب می‌کند

کشف مجسمه دوهزارساله در ترکیه

کشف مجسمه دوهزارساله در ترکیه

دو مجسمه تاریخی در ترکیه کشف شد

دو مجسمه تاریخی در ترکیه کشف شد

الهه ۴۲۰۰ساله در ترکیه کشف شد

الهه ۴۲۰۰ساله در ترکیه کشف شد

آدِرنه، شهر تاریخ و فرهنگ با برچسب یونسکو

آدِرنه، شهر تاریخ و فرهنگ با برچسب یونسکو

کشف سدی از دوران روم باستان در ترکیه

کشف سدی از دوران روم باستان در ترکیه

ایتالیا کتیبه قاچاق را به ترکیه بازمی‌گرداند

ایتالیا کتیبه قاچاق را به ترکیه بازمی‌گرداند

شهر ۱۲هزارساله ترکیه غرق شد

شهر ۱۲هزارساله ترکیه غرق شد

چندین آثار باستانی در موزه هراکلس آنتالیا مفقود شد

چندین آثار باستانی در موزه هراکلس آنتالیا مفقود شد

۱۲