آرشيو برچسب: میراث فرهنگی اصفهان
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
۱۲۳۴
مسجد تاریخی عتیق در محاصره توسعه شهری

مسجد تاریخی عتیق در محاصره توسعه شهری

به اسم بازسازی مسیر تاریخی دولت‌خانه صفوی به کام شهرداری

به اسم بازسازی مسیر تاریخی دولت‌خانه صفوی به کام شهرداری

به فریاد میراث فرهنگی اصفهان برسید/ حریم میدان نقش جهان اسیر در دام ساخت‌وسازها

به فریاد میراث فرهنگی اصفهان برسید/ حریم میدان نقش جهان اسیر در دام ساخت‌وسازها

دغدغه میراثیان و فعالان محیط زیست برای قمشلو

دغدغه میراثیان و فعالان محیط زیست برای قمشلو

گنبد مسجد شیخ لطف‌الله دوباره به دفتر ریاست جمهوری رفت

گنبد مسجد شیخ لطف‌الله دوباره به دفتر ریاست جمهوری رفت

سومین اسکلت اشکانی در تپه اشرف کشف شد

سومین اسکلت اشکانی در تپه اشرف کشف شد

سرگردانی خانه تاریخی سیدمحمد کتابی

سرگردانی خانه تاریخی سیدمحمد کتابی

اگر تخلفی محرز شود با مدیران خاطی برخورد قانونی می‌شود

اگر تخلفی محرز شود با مدیران خاطی برخورد قانونی می‌شود

اصفهان؛ مروارید خاورمیانه

اصفهان؛ مروارید خاورمیانه

دعوا بر سر منطقۀ حفاظت‌شده قمیشلو؛ میراث فرهنگی یا محیط زیست؟

دعوا بر سر منطقۀ حفاظت‌شده قمیشلو؛ میراث فرهنگی یا محیط زیست؟

بانوی اشکانی اصفهان به موزه می‌رود

بانوی اشکانی اصفهان به موزه می‌رود

عصارخانه «شیخ بهایی» حال خوبی ندارد

عصارخانه «شیخ بهایی» حال خوبی ندارد

صدور مجوز هتل ارفعی نماد آزادی بی‌قیدو شرط در حریم‌ بافت تاریخی است/ وجود فساد سیستماتیک در حوزه میراث فرهنگی

صدور مجوز هتل ارفعی نماد آزادی بی‌قیدو شرط در حریم‌ بافت تاریخی است/ وجود فساد سیستماتیک در حوزه میراث فرهنگی

میراث فرهنگی اصفهان به مراجع قضایی هم پاسخگو نیست/ هتل ارفعی به دنبال حکم تائید از شورای عالی شهرسازی کشور!

میراث فرهنگی اصفهان به مراجع قضایی هم پاسخگو نیست/ هتل ارفعی به دنبال حکم تائید از شورای عالی شهرسازی کشور!

تخریب حمام خسروآغا و خاطرۀ رئیس ایکوموس ایران

تخریب حمام خسروآغا و خاطرۀ رئیس ایکوموس ایران

حکم دیوان عدالت اداری و خطر خروج خانه تاریخی در اصفهان از فهرست آثار ملی

حکم دیوان عدالت اداری و خطر خروج خانه تاریخی در اصفهان از فهرست آثار ملی

آیا با تذکر وزیر میراث فرهنگی، اصفهان نجات پیدا می‌کند؟

آیا با تذکر وزیر میراث فرهنگی، اصفهان نجات پیدا می‌کند؟

تاریخ اصفهان در انتظار بودجه

تاریخ اصفهان در انتظار بودجه

میدان نقش جهان؛ تخلف از ضوابط میراثی در ده قدمی میراث جهانی

میدان نقش جهان؛ تخلف از ضوابط میراثی در ده قدمی میراث جهانی

تدفین‌های یافت شده در تپه اشرف از طبقه متوسط دوره اشکانیان هستند

تدفین‌های یافت شده در تپه اشرف از طبقه متوسط دوره اشکانیان هستند

۱۲۳۴