آرشيو برچسب: موزه هنرهای معاصر تهران
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
جشنواره تجسمی فجر

یک سال رکود و حاشیه!

موزه هنرهای معاصر تهران و هنر نوگرا  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

موزه هنرهای معاصر تهران و هنر نوگرا

سرنوشت ۱۶ میلیارد هزینه برای موزه هنرهای معاصر چه شد؟

سرنوشت ۱۶ میلیارد هزینه برای موزه هنرهای معاصر چه شد؟

چگونگی بازسازی این موزه را مشخص کنید!

چگونگی بازسازی این موزه را مشخص کنید!

واکنشی به بحث انتقال موزه هنرهای معاصر تهران به سازمان میراث فرهنگی

واکنشی به بحث انتقال موزه هنرهای معاصر تهران به سازمان میراث فرهنگی

ما موزه‌های خودمان را هم واگذار می‌کنیم/نظارت بر اموال فرهنگی در دست بررسی است

ما موزه‌های خودمان را هم واگذار می‌کنیم/نظارت بر اموال فرهنگی در دست بررسی است