آرشيو برچسب: موزه هنرهای معاصر
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
مجسمه «فضانورد افتاده» به اصفهان رسید!

مجسمه «فضانورد افتاده» به اصفهان رسید!

این موزه مرمت می‌خواهد

این موزه مرمت می‌خواهد

درهای موزه هنرهای معاصر باز هم بسته ماند

درهای موزه هنرهای معاصر باز هم بسته ماند

چرا از بازسازی موزه هنرهای معاصر تهران خبری نیست؟

چرا از بازسازی موزه هنرهای معاصر تهران خبری نیست؟

ساختمان قدیمی راه‌آهن، مکانی مناسب برای موزه هنرهای معاصر

ساختمان قدیمی راه‌آهن، مکانی مناسب برای موزه هنرهای معاصر

موزه هنرهای معاصر شیراز همچنان درجامی‌زند/ پروژه‌ای با قدمت ۴۰سال

موزه هنرهای معاصر شیراز همچنان درجامی‌زند/ پروژه‌ای با قدمت ۴۰سال

ورود میراث فرهنگی به تعطیلی موزه هنرهای معاصر

ورود میراث فرهنگی به تعطیلی موزه هنرهای معاصر

چرا موزه هنرهای معاصر تعطیل است؟

چرا موزه هنرهای معاصر تعطیل است؟

پیوند عمیق مدرنیته و سنت در معماری موزه هنرهای معاصر تهران

پیوند عمیق مدرنیته و سنت در معماری موزه هنرهای معاصر تهران

تکذیب خبر واگذاری موزه هنرهای معاصر و حراجی‌ها از زبان سیدمحمد بهشتی

تکذیب خبر واگذاری موزه هنرهای معاصر و حراجی‌ها از زبان سیدمحمد بهشتی

تبدیل زندگی به مجسمه / آخرین فرصت برای دیدن نمایشگاه تونی کرگ در موزه هنرهای معاصر

تبدیل زندگی به مجسمه / آخرین فرصت برای دیدن نمایشگاه تونی کرگ در موزه هنرهای معاصر

بازدید مهمانان خارجی نمایشگاه مطبوعات از موزه هنرهای معاصر

بازدید مهمانان خارجی نمایشگاه مطبوعات از موزه هنرهای معاصر

مجسمه‌های بزرگ تونی کرگ به موزه هنرهای معاصر می‌آید

مجسمه‌های بزرگ تونی کرگ به موزه هنرهای معاصر می‌آید