آرشيو برچسب: معاون میراث فرهنگی استان یزد
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
خطر آتش‏‏‎سوزی بیخ گوش بافت جهانی یزد

خطر آتش‏‏‎سوزی بیخ گوش بافت جهانی یزد

کاروانسرا قلعه خرگوشی در یک قدمی نابودی/۳ سال است که بودجه مصوب تخصیص نمی‌یابد

کاروانسرا قلعه خرگوشی در یک قدمی نابودی/۳ سال است که بودجه مصوب تخصیص نمی‌یابد

ثبت ملی سنگ کتیبه قبر احمدبن علی در یزد

ثبت ملی سنگ کتیبه قبر احمدبن علی در یزد

نگهداری کتیبه قبر مسجد جامع خرانق در انبار میراث فرهنگی یزد

نگهداری کتیبه قبر مسجد جامع خرانق در انبار میراث فرهنگی یزد

حمام فراموش شده طزرجان مدفون در میان خاک‌ها

حمام فراموش شده طزرجان مدفون در میان خاک‌ها

ثبت سه اثر دیگر استان یزد در فهرست آثار ملی منقول

ثبت سه اثر دیگر استان یزد در فهرست آثار ملی منقول

لزوم اخذ مجوز شورای فنی استان برای تغییر در بافت تاریخی یزد

لزوم اخذ مجوز شورای فنی استان برای تغییر در بافت تاریخی یزد