آرشيو برچسب: معاون میراث فرهنگی استان تهران
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
مسئولان وزارت پاسخگو باشند چرا که؛  میراث فرهنگی  تهران می‌گوید در زمان غیر اداری پاسخگو نیست!

مسئولان وزارت پاسخگو باشند چرا که؛ میراث فرهنگی تهران می‌گوید در زمان غیر اداری پاسخگو نیست!

استعفا معاون میراث فرهنگی تهران

استعفا معاون میراث فرهنگی تهران

تقدیر شبکه سمن‌های میراثی از معاون میراث فرهنگی استان تهران/تغییر مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران آغاز تسلیم شدن درمقابل منافع جریانی خاص

تقدیر شبکه سمن‌های میراثی از معاون میراث فرهنگی استان تهران/تغییر مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران آغاز تسلیم شدن درمقابل منافع جریانی خاص

این بنا متعلق به پهلوی اول است

این بنا متعلق به پهلوی اول است

خانه ملیجک ناصرالدین‌شاه باید به موزه تبدیل شود

خانه ملیجک ناصرالدین‌شاه باید به موزه تبدیل شود

میراث‌فرهنگی: از دانشگاه تهران شکایت کرده‌ایم/دانشگاه تهران: مسائل را شخصی کرده‌اند

میراث‌فرهنگی: از دانشگاه تهران شکایت کرده‌ایم/دانشگاه تهران: مسائل را شخصی کرده‌اند