آرشيو برچسب: فشار اقتصادی
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
درباره اهمیت واحدهای سنجش

درباره اهمیت واحدهای سنجش

فشار اقتصادی به دلیل ضعف مدیریتی است نه ضعف مالی

فشار اقتصادی به دلیل ضعف مدیریتی است نه ضعف مالی