T_BLOCK_SECTION_CHILD_PODCAST}']['prms']['section_id'] = 'dynamic_section'; ?>T_BLOCK_SECTION_CHILD_PODCAST}']['prms']['section_id'] = 'dynamic_section'; ?> برچسب فرونشست زمین - صفحه 1 - اسکان نيوز
آرشيو برچسب: فرونشست زمین
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
۱۲۳۴
این زمین دهان باز می‌کند یا نه؟

این زمین دهان باز می‌کند یا نه؟

عکس دریافتی است.

فارس رکورددار فرونشست زمین است/ خطر بیخ گوش میراث جهانی

با خشکاندن زاینده‌رود، اراضی کشاورزی اصفهان هم تغییرکاربری داد

با خشکاندن زاینده‌رود، اراضی کشاورزی اصفهان هم تغییرکاربری داد

نمی‌توان مانع فرونشست‌های زمین شد

نمی‌توان مانع فرونشست‌های زمین شد

جلوگیری از  بحران هیدروپلیتیکی با نگاه ملی به فرونشست زمین در اصفهان

جلوگیری از بحران هیدروپلیتیکی با نگاه ملی به فرونشست زمین در اصفهان

افزایش فرونشست با بارگذاری‌ها بر روی زمین

افزایش فرونشست با بارگذاری‌ها بر روی زمین

دهان گشاده کویر به بزرگی فرونشست

دهان گشاده کویر به بزرگی فرونشست

هشدار؛ ۵۶ میلیون ایرانی در معرض فرونشست زمین/ اسامی ۱۸ استان پرخطر

هشدار؛ ۵۶ میلیون ایرانی در معرض فرونشست زمین/ اسامی ۱۸ استان پرخطر

فرونشست زمین با ورزشگاه نقش‌جهان چه می‌کند؟

فرونشست زمین با ورزشگاه نقش‌جهان چه می‌کند؟

فرونشست زمین در استان البرز مسیر مشخصی را طی می‌کند

فرونشست زمین در استان البرز مسیر مشخصی را طی می‌کند

حیات زاینده‌ رود، شرط بقا آثار تاریخی اصفهان

حیات زاینده‌ رود، شرط بقا آثار تاریخی اصفهان

فرونشست؛ غمنامه زمین

فرونشست؛ غمنامه زمین

ریزش خیابان میرزا طاهر ارتباطی به فرونشست زمین ندارد

ریزش خیابان میرزا طاهر ارتباطی به فرونشست زمین ندارد

خطر فرونشست در کمین استان‌های شمالی

خطر فرونشست در کمین استان‌های شمالی

عکس تزئینی است

مرگ زمین در کاشمر

دشت مهیار اصفهان، کلکسیونی از مخاطرات فرونشست زمین

دشت مهیار اصفهان، کلکسیونی از مخاطرات فرونشست زمین

کم‌آبی، صدر چالش‌های نصف‌ جهان

کم‌آبی، صدر چالش‌های نصف‌ جهان

فرونشست ۲۲ سانتیمتری دشت مشهد

فرونشست ۲۲ سانتیمتری دشت مشهد

قانون مشخصی برای مقابله با پدیده فرونشست زمین وجود ندارد

قانون مشخصی برای مقابله با پدیده فرونشست زمین وجود ندارد

فرونشست زمین از مخاطرات اصلی استان قم است

فرونشست زمین از مخاطرات اصلی استان قم است

۱۲۳۴