آرشيو برچسب: علم الهدی
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
غرویان: بسیاری از علما به علم الهدی درباره ادبیات ایشان تذکر داده اند

غرویان: بسیاری از علما به علم الهدی درباره ادبیات ایشان تذکر داده اند

خیانت به اسلام و مسلمین کردید/ بروید زنای محصنه بکنید، عرق بخورید بعد هم توبه کنید، خدا شمارا می‌بخشد اما این گناه شما را نمی بخشد

خیانت به اسلام و مسلمین کردید/ بروید زنای محصنه بکنید، عرق بخورید بعد هم توبه کنید، خدا شمارا می‌بخشد اما این گناه شما را نمی بخشد