آرشيو برچسب: شوراهای معماری مناطق
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
تذکر به اقدامات غیرقانونی در شوراهای معماری مناطق

تذکر به اقدامات غیرقانونی در شوراهای معماری مناطق

شوراهای معماری مناطق محلی برای دور زدن قانون شده‌اند

شوراهای معماری مناطق محلی برای دور زدن قانون شده‌اند

لزوم تغییر ترکیب شوراهای معماری مناطق از مالی به فنی

لزوم تغییر ترکیب شوراهای معماری مناطق از مالی به فنی