آرشيو برچسب: شهر سبز
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
رونمایی از شهر شناور خودپایدار سازمان ملل

رونمایی از شهر شناور خودپایدار سازمان ملل

10 برجی که شهر تسالونیکی یونان را دوباره احیا می‌کند

10 برجی که شهر تسالونیکی یونان را دوباره احیا می‌کند

شهر جدید هوشمندی که بیش از 7 میلیون گیاه دارد

شهر جدید هوشمندی که بیش از 7 میلیون گیاه دارد

قصه شهر سبز چیست؟

قصه شهر سبز چیست؟

پيكسل سيتی، تلفيقی از طبيعت و صنعت

پيكسل سيتی، تلفيقی از طبيعت و صنعت

همدان شهر سبز پایداراست؟؟ واقعیت یا دروغ؟!؟!

همدان شهر سبز پایداراست؟؟ واقعیت یا دروغ؟!؟!