آرشيو برچسب: سعید ایزدی
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
نقشه پهنه‌های گسلی پایتخت به شهرداری ابلاغ شد/ بلندمرتبه‌سازی در پهنه گسل‌ها کاملا ممنوع است

نقشه پهنه‌های گسلی پایتخت به شهرداری ابلاغ شد/ بلندمرتبه‌سازی در پهنه گسل‌ها کاملا ممنوع است

جزئیات پنج دستورکار جدید عالی‌ترین مرجع نظارت بر مدیریت و توسعه شهرها/ امورات پایتخت روی ریل تعامل دولت و شهرداری قرار گرفت

جزئیات پنج دستورکار جدید عالی‌ترین مرجع نظارت بر مدیریت و توسعه شهرها/ امورات پایتخت روی ریل تعامل دولت و شهرداری قرار گرفت

با سرگشتگی جایگاه ایران مواجهیم

با سرگشتگی جایگاه ایران مواجهیم

رشد حاشیه نشینی منفی شده است/ تقلیل اسکان غیررسمی به تصرف زمین

رشد حاشیه نشینی منفی شده است/ تقلیل اسکان غیررسمی به تصرف زمین

سعید ایزدی کلنگ تخریب هویت میدان امام همدان را بر زمین زد؟/ ستون و آبنما را شبانه برچیدند

سعید ایزدی کلنگ تخریب هویت میدان امام همدان را بر زمین زد؟/ ستون و آبنما را شبانه برچیدند