آرشيو برچسب: سد فینسک
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
بخش اول؛ «نان» طرح های انتقال «آب» برای صنعت «برق»!

بخش اول؛ «نان» طرح های انتقال «آب» برای صنعت «برق»!

3 روستای مازندران به بهای کِشت‌و‌کار سمنان زیر آب می‌رود

3 روستای مازندران به بهای کِشت‌و‌کار سمنان زیر آب می‌رود

عملیات سد مخرب و قانون شکن فینسک را متوقف کنید

عملیات سد مخرب و قانون شکن فینسک را متوقف کنید

ساخت سد فینسک فاجعه ای است که اکوسیستم منطقه را آشفته خواهد کرد

ساخت سد فینسک فاجعه ای است که اکوسیستم منطقه را آشفته خواهد کرد

گورهای باستانی کشف‌شده در کاوش «مرسین» بیشتر می‌شوند

گورهای باستانی کشف‌شده در کاوش «مرسین» بیشتر می‌شوند

توقفی در کار نیست؛ عملیات سد فینسک ادامه دارد/قطع چند اصله بلوط و ارس توسط مجری در قدم های نخست

توقفی در کار نیست؛ عملیات سد فینسک ادامه دارد/قطع چند اصله بلوط و ارس توسط مجری در قدم های نخست

طرح سوال نماینده ساری از وزیر نیرو برای سد فینسک

طرح سوال نماینده ساری از وزیر نیرو برای سد فینسک

درخواست لغو قطعی و هميشگی مصوبه احداث "سد فینسک" و هر سد ديگری در بالادست "رود تجن"

درخواست لغو قطعی و هميشگی مصوبه احداث "سد فینسک" و هر سد ديگری در بالادست "رود تجن"

نابودی کشاورزی مازندران برای گسترش کشاورزی و صنعت در سمنان با ساخت "سد فینسک" / آیا سمنان قرار است پایتخت سیاسی ایران شود؟!

نابودی کشاورزی مازندران برای گسترش کشاورزی و صنعت در سمنان با ساخت "سد فینسک" / آیا سمنان قرار است پایتخت سیاسی ایران شود؟!

مرگ مازندران و شرق گلستان با ساخت سد فینسک

مرگ مازندران و شرق گلستان با ساخت سد فینسک

برزخی به‌نام «فینسک»

برزخی به‌نام «فینسک»