آرشيو برچسب: سد ایالو
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
یکسال انفصال از خدمت برای کارشناس مستقل و شهروند منتقد

یکسال انفصال از خدمت برای کارشناس مستقل و شهروند منتقد

لایه‌های نمکی "سد مراش" خطر ظهور "گتوند"ی دیگر برای ایران

لایه‌های نمکی "سد مراش" خطر ظهور "گتوند"ی دیگر برای ایران

تلاش برای تامین بودجه سد ایالو پیش از گرفتن مجوز محیط زیست

تلاش برای تامین بودجه سد ایالو پیش از گرفتن مجوز محیط زیست

یکطرفه به قاضی رفتن دولت برای توجیه سد بی مجوز "ایالو"

یکطرفه به قاضی رفتن دولت برای توجیه سد بی مجوز "ایالو"

 استاندار زنجان در دوراهی ایالو

 استاندار زنجان در دوراهی ایالو