آرشيو برچسب: حمید فدایی
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
۱۲۳
ایجاد پایگاه دائمی پژوهشی شهر «استخر»

ایجاد پایگاه دائمی پژوهشی شهر «استخر»

تعطیلی تخت جمشید صحت ندارد

تعطیلی تخت جمشید صحت ندارد

تکمیل طرح مرمت ایوان قدمگاه در ارسنجان

تکمیل طرح مرمت ایوان قدمگاه در ارسنجان

عکس آرشیوی است

با کشفیات «تل‌آجری» زوایای «شهر پارسه» روشن می‌شود

تلاش برای تبدیل محوطه شهر استخر به یک پایگاه پژوهشی

تلاش برای تبدیل محوطه شهر استخر به یک پایگاه پژوهشی

ضرورت توجه به نقش زیست‌بوم تخت‌جمشید برای توسعه گردشگری

ضرورت توجه به نقش زیست‌بوم تخت‌جمشید برای توسعه گردشگری

آغاز پروژه حفاظت و مرمت اضطراری ایوان قدمگاه

آغاز پروژه حفاظت و مرمت اضطراری ایوان قدمگاه

شناسایی«پارکورکار» تخت جمشید و پیگیری قضایی متخلف

شناسایی«پارکورکار» تخت جمشید و پیگیری قضایی متخلف

باستان‌شناسی «تل قلعه» مرودشت  بررسی آغار شد

باستان‌شناسی «تل قلعه» مرودشت بررسی آغار شد

مستندنگاری چاشتخوار

مستندنگاری چاشتخوار

رونق گردشگری شبانه در تخت‌جمشید

رونق گردشگری شبانه در تخت‌جمشید

مستندنگاری و حفاظت از سد تنگ آسیاب هخامنشی

مستندنگاری و حفاظت از سد تنگ آسیاب هخامنشی

طرح مستندنگاری حریم درجه یک تخت‌جمشید انجام می‌شود

طرح مستندنگاری حریم درجه یک تخت‌جمشید انجام می‌شود

اسناد ۹۰ ساله تخت جمشید دیجیتالی شد

اسناد ۹۰ ساله تخت جمشید دیجیتالی شد

صدور اسناد مالکیت ۷۴ قطعه از اراضی حریم تخت‌جمشید

صدور اسناد مالکیت ۷۴ قطعه از اراضی حریم تخت‌جمشید

تهیه ماکت کتاب اطلس گلسنگ‌ها/میراث جهانی نگاه جهانی می‌طلبد

تهیه ماکت کتاب اطلس گلسنگ‌ها/میراث جهانی نگاه جهانی می‌طلبد

نقشه جامع باستان‌شناسی مرودشت طی ماه‌های آینده تهیه‌ می‌شود

نقشه جامع باستان‌شناسی مرودشت طی ماه‌های آینده تهیه‌ می‌شود

آبراهه‌های تخت جمشید؛ شناسایی چهره انسانی تراشیده شده  دیواره شرقی آبراهه خاوری دروازه

آبراهه‌های تخت جمشید؛ شناسایی چهره انسانی تراشیده شده دیواره شرقی آبراهه خاوری دروازه

مرکز پژوهش‌ کتیبه‌شناسی و متون تخت‌جمشید افتتاح شد

مرکز پژوهش‌ کتیبه‌شناسی و متون تخت‌جمشید افتتاح شد

شروع مستندنگاری و کارشناسی سنگ‌های منقوش تخت‌جمشید

شروع مستندنگاری و کارشناسی سنگ‌های منقوش تخت‌جمشید

۱۲۳