آرشيو برچسب: تورم مسکن
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
تورم مسکن ۱۱۱ درصد؛ متوسط قيمت واحدهای مسكونی ۱۰۱۲ درصد بيشتر از حداقل حقوق است

تورم مسکن ۱۱۱ درصد؛ متوسط قيمت واحدهای مسكونی ۱۰۱۲ درصد بيشتر از حداقل حقوق است