آرشيو برچسب: بودجه نهادهای فرهنگی
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
620 هزار نفر به کمیته امداد اضافه شدند؛ موسسات خاص فرهنگی بودجه‌های میلیاردی می‌گیرند

620 هزار نفر به کمیته امداد اضافه شدند؛ موسسات خاص فرهنگی بودجه‌های میلیاردی می‌گیرند

۵۰ درصد بودجه کمک‌های شهرداری به نهادهای فرهنگی حذف شد

۵۰ درصد بودجه کمک‌های شهرداری به نهادهای فرهنگی حذف شد