آرشيو برچسب: باغ پارک شمس تبریزی
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
درخواست اعضا شورا شهر تبریز برای لغو تغییر کاربری پارک شمس/ کمیسیون ماده 5 و 100 در هیچ کجا دنیا وجود ندارد

درخواست اعضا شورا شهر تبریز برای لغو تغییر کاربری پارک شمس/ کمیسیون ماده 5 و 100 در هیچ کجا دنیا وجود ندارد

تغییر کاربری باغ 10 هکتاری شمس تبریز به مجتمع تجاری

تغییر کاربری باغ 10 هکتاری شمس تبریز به مجتمع تجاری