آرشيو برچسب: اشتغال زنان
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
«شرط ضمن عقد» تضمینی برای تامین امنیت شغلی زنان

«شرط ضمن عقد» تضمینی برای تامین امنیت شغلی زنان

طرح «عدم اذن همسر برای اشتغال زن» به طور ضمنی مورد پذیرش کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت

طرح «عدم اذن همسر برای اشتغال زن» به طور ضمنی مورد پذیرش کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت

اعطای وام اشتغال پایدار و فراگیر به زنان

اعطای وام اشتغال پایدار و فراگیر به زنان

سایه اقتصاد مردانه بر سر اشتغال زنان

سایه اقتصاد مردانه بر سر اشتغال زنان

ورود زنان به مشاغل سخت؛ موافقان و مخالفان

ورود زنان به مشاغل سخت؛ موافقان و مخالفان