آرشيو برچسب: اسناد وقف دماوند
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
تمام پلاک‌های دماوند ملی می‌شود

تمام پلاک‌های دماوند ملی می‌شود

وقف پلاک های ۶۸ و ۶۹ دماوند، فقط ۱۲۰ مَن محلی است نه کل پلاک ها

وقف پلاک های ۶۸ و ۶۹ دماوند، فقط ۱۲۰ مَن محلی است نه کل پلاک ها

دماوند آزاد شد اما نه همه آن !

دماوند آزاد شد اما نه همه آن !

راه‌اندازی کارزار مردمی مخالفت با واگذاری دماوند

راه‌اندازی کارزار مردمی مخالفت با واگذاری دماوند

اوقاف تشویش اذهان می‌کند نه مخالفان وقف دماوند/ با کلمات بازی نکنید؛ همه دماوند مرتع است

اوقاف تشویش اذهان می‌کند نه مخالفان وقف دماوند/ با کلمات بازی نکنید؛ همه دماوند مرتع است

سازمان جنگل‌ها: اگر منطقه وقف شده دماوند مرتع باشد اراضی ملی تلقی می‌شود

سازمان جنگل‌ها: اگر منطقه وقف شده دماوند مرتع باشد اراضی ملی تلقی می‌شود

انتشار اسناد واگذاری بخشی از دماوند

انتشار اسناد واگذاری بخشی از دماوند

دقیقا بخشی از قله دماوند وقف شده است

دقیقا بخشی از قله دماوند وقف شده است

بخشی از کوه دماوند هم وقف شد / سند یک برش از کوه دماوند به‌نام سازمان اوقاف ثبت شد

بخشی از کوه دماوند هم وقف شد / سند یک برش از کوه دماوند به‌نام سازمان اوقاف ثبت شد