آرشيو برچسب: احمد مسجد جامعی
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
۱۲
ساخت و ساز در حریم منظر میدان مشق

ساخت و ساز در حریم منظر میدان مشق

سرانجام خانه «اتحادیه» چه شد؟

سرانجام خانه «اتحادیه» چه شد؟

ساماندهی به جداره سازی ختم نشود

ساماندهی به جداره سازی ختم نشود

برای چهره ملی فکر ملی کنیم

نام بلوار شهرداری به قیصرامین پور تغییرمی کند

نام بلوار شهرداری به قیصرامین پور تغییرمی کند

پایان اینگونه تصمیمات فرارسیده/ حذف این میدان یعنی خودرومحوری همچنان ارجح است

زاینده رود و چشمه علی خشک شدند

زاینده رود و چشمه علی خشک شدند

تعطیلی 200 مرکز آب چرخانی در تهران

توسعه مترو و حرم عبدالعظیم موجب تخریب آثار تاریخی ری شده است

توسعه مترو و حرم عبدالعظیم موجب تخریب آثار تاریخی ری شده است

احمد مسجد جامعی از ریاست شورایاری ها استعفا داد

احمد مسجد جامعی از ریاست شورایاری ها استعفا داد

کشف جدیدی برای تهران، آن‌جا که مخبرالدوله‌ها آرمیده‌اند

کشف جدیدی برای تهران، آن‌جا که مخبرالدوله‌ها آرمیده‌اند

بنای پلاسکو با خلاف‌های آشکار در قوانین شهری ساخته شده بود

بنای پلاسکو با خلاف‌های آشکار در قوانین شهری ساخته شده بود

اختصاص مکانی برای تشکیل تجمعات اعتراضی به رسمیت شناختن عملی حق اعتراض است

اختصاص مکانی برای تشکیل تجمعات اعتراضی به رسمیت شناختن عملی حق اعتراض است

حالا پس از زلزله

حالا پس از زلزله

دو روزنامه‌نگار شهید مشروطیت صاحب آرامگاه می‌شوند

دو روزنامه‌نگار شهید مشروطیت صاحب آرامگاه می‌شوند

مقبره روزنامه‌نگاران مشروطه در آستانه تخریب کامل است/ باز هم قول خرید و مرمت داده شد

مقبره روزنامه‌نگاران مشروطه در آستانه تخریب کامل است/ باز هم قول خرید و مرمت داده شد

چوب حراج بر سر قدیمی‌ترین مغازه عکاسی تهران

چوب حراج بر سر قدیمی‌ترین مغازه عکاسی تهران

عکس از ایسنا

نام آیت الله هاشمی رفسنجانی در دایرة المعارف تهران ذکر نشده بود

تدوین برنامه پنج ساله سوم شهرداری تا یک ماه آینده

تدوین برنامه پنج ساله سوم شهرداری تا یک ماه آینده

آیا شورای شیشه ای مقابل ریخت و پاش ها می ایستد؟

۱۲