سازمان هدفمندی یارانه‌ها تاکنون ۳۰۰ میلیارد تومان برای تولید واکسن رازی داده است

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۱۱ | کد مطلب: ۳۷۵۴۹
سازمان هدفمندی یارانه‌ها تاکنون ۳۰۰ میلیارد تومان برای تولید واکسن رازی داده است
خبرگزاری ایسنا گزارش داد سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای تولید واکسن کووپارس تاکنون بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان به موسسه رازی داده است.

رییس این سازمان گفت که این حمایت برای رسیدن به ظرفیت ماهانه ۱۰ میلیون دوز انجام شد. موسسه رازی اعلام کرده تا آخر مهر تنها ۵ میلیون دوز تحویل می‌دهد.

این پرداخت‌ها در اجرای ردیف (۱۳) جدول مصارف هدفمندی مربوط به بند (الف)تبصره (۱۴) قانون بودجه ۱۴۰۰، انجام شده است که اخیرا نیز به موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی از محل منابع درآمدی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت ۱۰۰ میلیارد تومانی صورت گرفته است.

پیش از این نیز حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای تولید ۲۰ میلیون دز واکسن کووپارس به موسسه رازی پرداخت شده بود که مجموع پرداختی به این موسسه را به بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان می‌رساند.

آنطور که اخیرا حاجتی - رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها- اعلام کرده است، حمایت لازم از برای رسیدن به ظرفیت اسمی ماهیانه ۱۰ میلیون دز واکسن از سوی این سازمان صورت گرفته است که موسسه رازی بتواند براساس تعهد خود تا آذر ماه امسال ۲۰ میلیون دز واکسن کووپارس رازی را تولید کند.

در این رابطه باید یادآور شد که در تبصره هدفمندی و در جدول منابع و مصارف در ردیف ۱۲ و ۱۳ حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بابت خدمات وزارت بهداشت پیش‌بینی شده است که سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در اجرای قانون با توجه به منابع کسب شده پرداخت هایی را به بخش‌های تعیین شده، طی سال انجام می‌دهد.