مشارکت شهروندان تهرانی در انتخابات ۲۶ درصد اعلام شد

يکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۲۹ | کد مطلب: ۳۵۵۶۶
مشارکت شهروندان تهرانی در انتخابات ۲۶ درصد اعلام شد
شکراله حسن بیگی، رئیس ستاد انتخابات استان تهران جزئیات میزان مشارکت و آراء استان تهران در انتخابات اخیر ریاست جمهوری را اعلام کرد.

بر این اساس از مجموع ۹ میلیون و ۸۱۵ هزار و ۷۷نفر واجدین شرایط شرکت در انتخابات در استان تهران، ۳ میلیون و ۳۴۶ هزار و ۵۸۰ رای اخذ شد که معادل مشارکت ۳۴.۳۸ درصد واجدین شرایط در استان تهران بوده.

در شهر تهران درصد مشارکت ۲۶ درصد اعلام شده است.

وزارت کشور میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ ایران ۴۸.۸ درصد اعلام کرد.

واجدین شرایط: ۹ میلیون و ۸۱۵ هزار و ۷۷ نفر ؛  تعداد آرای اخذ شده: سه میلیون و ۳۴۶ هزار و ۵۸۰ معادل مشارکت ۳۴.۳۸ درصد؛ درصد مشارکت در شهر تهران ۲۶ درصد

از رای‌دهندگان استان تهران، ۵۴ درصد مرد و ۴۶ درصد زن بوده‌اند.

 نامزدها‌ هم در استان تهران، از این قرار است:

 رئیسی: دو میلیون و ۱۵۹ هزار و ۵۰۴ رای معادل ۶۴.۲۶ درصد

 محسن رضایی: ۳۱۴ هزار و ۷۷۲ رای معادل ۹.۳۶ درصد

 عبدالناصر همتی: ۲۹۵ هزار و ۲۱۱ رای معادل ۸.۷۸ درصد

 سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی: ۱۷۸ هزا رو ۲۵۲ رای معادل ۵.۳۰ درصد

 آرا باطله ماخوذعه هم در تهران ۳۹۸ هزار و ۸۴۱ رای معادل ۱۱.۸۶ درصد بوده.