پارک فناوری «گرده افشان» تجربه‌ای جدید از کاهش تنوع‌زیستی در جهان

شنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۰۳ | کد مطلب: ۳۴۶۴۸
پارک فناوری «گرده افشان» تجربه‌ای جدید از کاهش تنوع‌زیستی در جهان
آخرین پروژه معمار وینسنت کالباوت چیزی نیست که شما در حال حاضر بتوانید از آن در دنیای واقعی بازدید کنید؛ پارک فناوری «گرده افشان» یک تجربه واقعیت مجازی است که به مردم در مورد کاهش تنوع‌زیستی، به ویژه در میان گرده افشان‌هایی مانند زنبورها و مرغ مگس خوار، هشدار می‌دهد.
اسکان نيوز- سرویس بین‌الملل- شیما نصیری: این نوع تلفیق تکنولوژی و معماری، اکولوژیکی بیشتری را برای پرداختن به تغییراتی که باید در صورت ادامه روند انقراض گرده افشان در مسیر فعلی خود ایجاد شود، تصور می‌کند. چراکه از سال 2020 میلادی، میزان انقراض این گرده افشان‌ها 100 تا 1000 برابر بیشتر از حد انتظار شده است.

کمیسیون اروپا از معمار Vincent Callebaut خواست تا یک تجربه جدیدی ایجاد کنند که اقداماتی را در مورد کاهش تنوع‌زیستی افزایش دهد. کمیسیون اروپا می‌گوید: «در طراحی پارک فناوری گرده افشان، معمار وینسنت کالباوت نشان می‌دهد که چگونه معماری و تکنولوژی نوین در کنار یکدیگر، می‌توانند به ایجاد آینده‌ زیستی بهتر کمک کنند و بهترین شیوه‌های کشاورزی، فناوری و طراحی را برای زندگی هماهنگ با طبیعت با یکدیگر، ادغام کنند.پارک مفهومی عمدتا از چوب متقاطع و مواد بازیافتی ساخته شده که مطابق با ماموریت پایداری پروژه است. در منطقه مرکزی پارک فناوری گرده افشان، از شکل اندام ماده یک گیاه به‌عنوان بیودوم‌های مارپیچی آموزشی و همچنین به‌عنوان یک سکوی مشاهده مشرف به ساختار مجازی پارک استفاده شده است.

بسیاری از زمین‌های این پروژه به کشاورزی اختصاص داده شده، زیرا گنبدهای عظیم نور خورشید را برای زندگی در داخل فراهم می‌کند و درنظر دارد ال نقش اصیل شغل کشاورزی را ارتقا بخشد. بنابراین چنین پروژه‌ای به راحتی می‌تواند تمرکز بر محیط‌زیست و ارتقا تنوع زیستی محلی و طبیعی را به نمایش درآورده و به جهانیان معرفی نماید.