رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران:

رویکرد و روند شهر فروشی را تطهیر نکنیم

يکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۵۸ | کد مطلب: ۳۳۹۱۲
رویکرد و روند شهر فروشی را تطهیر نکنیم
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه یک ضعف جدی در نگاه بودجه ای شهرداری تهران وجود دارد، گفت: نباید رویکرد و روند شهر فروشی را تطهیر کنیم.
محمد جواد حق شناس رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۰ ضمن تشکر از زحماتی که شهرداری برای روال بودجه کشیده است گفت: متاسفانه بر خلاف انتظار با توجه به نگاهی که بر اساس مصوبات و ضوابطی که ما در برنامه تکلیف کرده بودیم ونیز توجه به برخی انحرافات جدی از برنامه ،این بودجه که باید یک برش سالانه و یک پنجم برنامه ای داشته باشد ، مورد توجه قرار نگرفته است.

حق شناس با تاکید بر اینکه کمیسیون در دو صفحه مخالفت اعضای محترم کمیسیون فرهنگی را خدمت جناب آقای هاشمی و شهردار محترم و تمام اعضای محترم شورای شهر و معاونین ذی ربط در شهرداری فرستاده است ،ادامه داد:متاسفانه گوش شنوایی برای شنیدن نیست و تلاش بر این است که بودجه با همین شکل و شمایل به پیش رود.

رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی افزود:قطعا افزایش بی قاعده سقف بودجه بدون توجه به واقعیات درآمدی به هیچ وجه قابل قبول نیست. نکته بعدی در وضعیت موجود که در ماه اسفند هستیم تحقق درآمدهای سال جاری متاسفانه ۶۵درصد است ما امیدواریم بتوانیم تا پایان اسفند به هفتاد درصد برسانیم.

حق شناس گفت: وقتی که ما امسال از بودجه سی هزارتایی نتوانستیم هفتاد درصد محقق کنیم چطور می توانیم با این افزایش سقف بودجه برای سال آینده بی توجه به درسی که درآمدها دوباره امسال به ما می دهد دست پیدا کنیم ؟به نظر من این یک ضعف جدی در نگاه بودجه ای است.

حق شناس ادامه داد: بی توجهی به جذب منابع جدید که در چند سال گذشته، در دو سه سالی که از شهر فروشی فاصله گرفته ایم ، مورد تاکید بوده است و قرار بوده به سمت منابع پایدار حرکت کنیم اما حرکت در این مسیر بسیار کند بوده است. اما متاسفانه امسال در بودجه پیشنهادی به نحوی بازگشت پیدا کردیم با نامهای جدید در واقع روند و رویکرد شهر فروشی و به نوعی شهر فروشی را داریم تطهیر میکنیم.

او افزود: این یک بازگشت به عقب است .می خواهم خواهش کنم شورای پنجم که مفتخر بوده در همه حوزه ها تلاش کرده از این پدیده شوم که بیست سال هست بر شهرداری و بر مقدرات شهر سایه افکنده خارج شود، فاجعه ای که به لحاظ زیست محیطی داریم ،دودی که هست و عدم سلامت هوا و بحث ترافیک که نتیجه همین شهر فروشی ها بوده است ،باید کاری کنیم که دوباره به آن وضعیت برنگردیم.

حق شناس در خاتمه به موارد مخالفت خود با بودجه ۹۹ اشاره کرد و افزود: عدم توازن تملک و واگذاری های دارایی مالی یکی از مشکلاتی است که در بودجه امسال دیده شده است ،تغییر نامتوازن سهم های حوزه ماموریتی از بودجه که امسال هم همچون سه سال گذشته حوزه فرهنگی اجتماعی متاسفانه کمترین سهم را داشته و بیشترین کاهش را که اصلا با شعارهای این دوره شورا نمی خواند ،عملکرد ضعیف تبصره ها در سال ۹۹ و کاهش چشمگیر خالص اعتبارات حوزه فرهنگی و اجتماعی. از موارد اعتراض است.