نمايش سه نما متفاوت در شهر ونکوک

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۲۰ | کد مطلب: ۳۱۷۶۸
نمايش سه نما متفاوت در شهر ونکوک
تحقيقات نشان می‌دهد كه طراحی شهرهای جديد با بدنه زاويه‌دار، مورب، قوس‌دار و شيب‌دار علاوه بر افزايش جذابيت شهر مورد نظر به گسترش كاربرد بهينه انواع مصالح، مصرف انرژی و همچنين كاهش هزينه‌های اضافی كمك بسزايی خواهد كرد.
اسکان نيوز- سرویس بین‌الملل- شیما نصیری: هم‌اكنون گروه معماری Parallel Lab تايلند اقدام به طراحی شهري با سه نما مختلف و ديواره، ستون و بدنه‌های شيب‌دار و مورب كرده است كه درحين كاهش هزينه‌های ساخت به جذابيت طراحی نوين نما خارجی شهر مورد نظر افزوده است. اين شهر با نام انحصاری Bangkok به صورت رسمی به سازمان توسعه شهرسازی تايلند معرفی شده است و در اطراف پايتخت اين كشور احداث خواهد شد.

همچنين شهر Bangkok از سه بخش مختلف بالا، ميانی و پائين تشكيل شده كه هر يك از اين بخش‌ها با استفاده از پل‌های متصل مدور و منحني به يكديگر راه پيدا می‌كنند.كانال‌هايی شبيه فيبرهای نوری در ميان اين سه بخش مختلف نصب شده‌اند كه به‌ راحتی بخش‌هاي موردنظر را به يكديگر اتصال می‌دهند و علاوه بر آن به ايجاد طرح‌های رنگی تيره و روشن در نما شهر نيز پرداخته‌اند. شهر Bangkok در فضايی معادل 25 هزار مترمربع احداث می‌شود كه هر يك از فيبرهای نوری آن با طول 400 متری و زوايای مختلف هندسی به هم راه پيدا كرده‌اند.